Bewust co-ouderschap

Je bent hier: Home » Orientatie

afbeelding Bewust co-ouderschap

Bewust co-ouderschap is een moderne aanpak voor ouderschap die afwijkt van de traditionele opvattingen over ouderschap. Bij deze manier van ouderschap hebben beide of meerdere ouders, ongeacht hun relatiestatus, evenveel verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Hierdoor hebben ze gelijke rechten en plichten ten opzichte van het kind, zoals beslissingen nemen over opvoeding en verzorging, verantwoordelijkheid nemen voor financiën, en zorg dragen voor het kind wanneer dat nodig is.

Bewust co-ouderschap kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een moderne gezinsvorm waarin beide of meerdere ouders actief betrokken zijn bij het opvoeden van het kind, maar niet noodzakelijk samenwonen. Het gaat hierbij om een vrije, evenwichtige en flexibele opvoeding waarin beide ouders actief betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van het kind, zonder dat één ouder primair verantwoordelijk is. Het doel van bewust co-ouderschap is om een ​​evenwichtig en flexibel ouderschapsmodel te creëren dat rekening houdt met de specifieke behoeften en omstandigheden van beide ouders en het kind. Als alleenstaande vrouw zou je ervoor kunnen kiezen om een co-ouderschap aan te gaan met een leuk mannenkoppel. Het is een manier om ouderschap te benaderen die gericht is op samenwerking en respect tussen ouders en gericht is op het welzijn van het kind.

Bewust co-ouderschap: Een moderne aanpak voor gelijkwaardig ouderschap

Bewust co-ouderschap in de moderne gezinsvorm
Stichting Meer dan Gewenst is een organisatie die zich inzet voor het LHBT-ouderschap. Zij bieden bijeenkomsten aan waarbij mensen die interesse hebben in bewust co-ouderschap elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. LHBT-ouderschap verwijst naar het ouderschap van kinderen door leden van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) gemeenschap. Dit omvat zowel de adoptie van kinderen door LHBT-paren als biologische ouderschap, waarbij een of beide ouders deel uitmaken van de LHBT-gemeenschap.

LHBT-ouderschap heeft in het verleden vaak te maken gehad met uitdagingen en belemmeringen, waaronder onacceptatie, discriminatie en juridische hindernissen. Tegenwoordig is er steeds meer erkenning van het feit dat LHBT-paren even goede ouders kunnen zijn als heteroseksuele paren en worden er stappen ondernomen om deze belemmeringen weg te nemen. Het doel van LHBT-ouderschap is om kinderen een liefdevolle, veilige en stabiele opvoeding te bieden, ongeacht de seksuele geaardheid of genderidentiteit van de ouders. Het is belangrijk om te benadrukken dat kinderen die worden opgevoed door LHBT-ouders niet verschillen van kinderen die worden opgevoed door heteroseksuele ouders en dat ze net zoveel liefde, aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Stichting meer dan Gewenst
Stichting Meer dan Gewenst ondersteunt LHBT-ouderschap op diverse fronten. Naast bijeenkomsten voor wensouders, organiseren ze ook informatieve sessies over verschillende aspecten van LHBT-ouderschap, zoals juridische, sociale, medische en wetenschappelijke kwesties. Bovendien zetten ze zich actief in voor het verbeteren van rechten voor zowel ouders als kinderen in LHBT-ouderschap.

Website: Stichting meer dan Gewenst
Coaching Sara Coster:saracoster.nl

Sara Coster heeft een praktijk als kinderwenscoach / counselor “anders ouderschap”. Voor iedereen die op een niet traditionele manier zijn of haar kinderwens wil vervullen. Sara is tevens ook bestuurslid bij stichting Meer dan Gewenst

Deel dit artikel:

Handig!

Uitgerekende datum berekenen

Je bent zwanger! Maar wanneer uitgerekend?
Bereken vermoedelijke uitgerekende datum met onze eenvoudige online tool.